СПА (Доплата) – 6 месечна карта (20% попуст) – доплата на друга услуга

4.500 ден