fbpx

Работни позиции

Квалификации
 • Најмалку ССС
 • Позитивен став и одлични комуникациски вештини
 • Да владее со МЅ Office
 • Работно искуство од областа на Продажба
Опис на работни задачи
 • Прифаќање на дојдовните телефонски повици
 • Комуникација со постоечките и потенцијалните клиенти во насока на реализација на целта на центарот
 • Примање на уплати од страна на членовите и клиентите на центарот
 • Продажба на артиклите на рецепција и на услугите на фитнес центарот

Квалификации
 • Високо образование (од областа на медицината и/ или здравствено образование)
 • Кондиција и мотивација за извршување на зададените задачи
Опис на работни задачи
 • Креирање на распоред на масажи
 • Спроведување на сите масажи и третмани понудени од страна на центарот
 • Подготвување, промоција и презентација на нови видови на масажи и третмани

Аплицирај