fbpx
Ценовник
ФИТНЕС
Фитнес посета 600 ден.
Месечна карта 3.500 ден.
3 МЕСЕЧНА КАРТА (15% ПОПУСТ) 9.000 ден.
6 МЕСЕЧНА КАРТА (20% ПОПУСТ) 15.800 ден.
12 МЕСЕЧНА КАРТА (30% ПОПУСТ) 30.000 ден.
Off peak 2.500 ден.
Off peak - 3 месечна карта (15% попуст) 6.000 ден.
Off peak - 6 месечна карта (20% попуст) 11.000 ден.
Off peak - 12 месечна карта (30% попуст) 20.000 ден.
Super Off peak 2.000 ден
Super Off peak - 3 месечна карта (15% попуст) 4.800 ден.
СПА
Спа посета 700 ден.
Месечна карта 3.000 ден.

СПА (ДОПЛАТА)

Спа - доплата на друга услуга 2.000 ден.
3 месечна карта (15% попуст) - доплата на друга услуга 5.700 ден.
6 месечна карта (20% попуст) - доплата на друга услуга 9.600 ден.
12 месечна карта (30% попуст) - доплата на друга услуга 18.000 ден.
ФИТНЕС + СПА
Месечна карта 4.500 ден.
3 месечна карта (15% попуст) 12.500 ден.
6 месечна карта (20% попуст) 21.000 ден.
12 месечна карта (30% попуст) 40.000 ден.
Off peak 3.500 ден.
Off peak - 3 месечна карта (15% попуст) 9.000 ден.
Off peak - 6 месечна карта (20% попуст) 15.800 ден.
Off peak - 12 месечна карта (30% попуст) 30.000 ден.
ФИТНЕС + СПА
+ 10 групни активности
персонален тренер
6 персонални тренинзи 4.000 ден.
12 персонални тренинзи 8.000 ден.
24 персонални тренинзи 15.000 ден.
10 персонални тренинзи + месечна карта фитнес 10.000 ден.
Групни активности Месечна карта
Една посета 300 ден.
10 посети 2.000 ден.
12 посети 2.300 ден.
20 посети 3.800 ден.
Родител + дете (10 посети по лице) 3.500 ден.
Групни активности 10 посети (off peak) 1.500 ден.
Групни активности 12 посети (off peak) 1.700 ден.
Фамилијарен фитнес месечна членарина 5.500 ден.
Масажи
Релакс масажа 25 минути 1.000 ден.
Релакс масажа 50 минути 1.500 ден.
Спортска масажа 25 минути 1.300 ден.
Спортска масажа 50 минути 1.800 ден.
Медицинска масажа 25 минути 1.400 ден.
Медицинска масажа 60 минути 1.700 ден.
Лимфна дренажа (целосна) 1.300 ден.
Лимфна дренажа (парцијална) 850 ден.
Антицелулитна 25 минути 900 ден.
Кинези тејпинг 500 ден.

ПАКЕТИ

Релакс масажа 50 минути - Пакет 3 масажи (15% попуст) 3.800 ден.
Релакс масажа 50 минути - Пакет 5 масажи (20% попуст) 6.000 ден.
Релакс масажа 50 минути - Пакет 10 масажи (30% попуст) 10.500 ден.
Релакс масажа 25 минути - Пакет 3 масажи (15% попуст) 2.500 ден.
Релакс масажа 25 минути - Пакет 5 масажи (20% попуст) 4.000 ден.
Релакс масажа 25 минути - Пакет 10 масажи (30% попуст) 7.000 ден.
Спортска масажа 50 минути - Пакет 3 масажи (15% попуст) 4.600 ден.
Спортска масажа 50 минути - Пакет 5 масажи (20% попуст) 7.200 ден.
Спортска масажа 50 минути - Пакет 10 масажи (30% попуст) 12.600 ден.
Спортска масажа 25 минути - Пакет 3 масажи (15% попуст) 3.300 ден.
Спортска масажа 25 минути - Пакет 5 масажи (20% попуст) 5.200 ден.
Спортска масажа 25 минути - Пакет 10 масажи (30% попуст) 7.800 ден.
Медицинска масажа 60 минути- Пакет 3 масажи (15% попуст) 4.300 ден.
Медицинска масажа 60 минути- Пакет 5 масажи (20% попуст) 6.800 ден.
Медицинска масажа 60 минути- Пакет 10 масажи (30% попуст) 11.900 ден
Медицинска масажа 25 минути- Пакет 3 масажи (15% попуст) 3.000 ден.
Медицинска масажа 25 минути- Пакет 5 масажи (20% попуст) 4.800 ден.
Медицинска масажа 25 минути- Пакет 10 масажи (30% попуст) 7.400 ден.
Антицелулитни масажи 25 минути- Пакет 10 масажи 6.000 ден.
Лимфна дренажа парцијална - Пакет 10 сесии 6.000 ден.
Лимфна дренажа целосна - Пакет 10 сесии 9.000 ден.
Мадеротерапијa
Парцијална 40 минути 800 ден.
Целосна 60 минути 1.400 ден.
Пакет од 10 парцијални 6.500 ден.
Пакет од 10 целосни 10.500 ден.
Endospheres®
Парцијална (единечна)-30 мин времетраење 3.000 ден.
Парцијална (пакет 6 третмани)-30 мин времетраење 16.000 ден.
Парцијална (пакет 12 третмани)-30 мин времетраење 28.800 ден.
Стандардна-нозе, задник, стомак (единечна)-45 мин времетраење 3.500 ден.
Стандардна-нозе, задник, стомак (пакет 6 третмани)-45 мин времетраење 19.000 ден.
Стандардна-нозе, задник, стомак (пакет 12 третмани)-45 мин времетраење 33.000 ден.
Цело тело-нозе, задник, стомак, раце, грб (единечна)-60 мин времетраење 4.000 ден.
Цело тело-нозе, задник, стомак, раце, грб (пакет 6 третмани)-60 мин времетраење 21.000 ден.
Цело тело-нозе, задник, стомак, раце, грб (пакет 12 третмани)-60 мин времетраење 38.000 ден.
Лице (единечна)-30 мин времетраење 3.000 ден.
Лице (пакет 6 третмани)-30 мин времетраење 16.000 ден.
Лице (пакет 6 третмани)-30 мин времетраење 28.800 ден.
ваучери
Релакс масажа + 2 часа СПА 1.500 ден.
Спортска масажа + 2 часа СПА 1.800 ден.
Медицинска масажа + 2 часа СПА 1.700 ден.
10 Антицелулитни масажи 6.000 ден.