fbpx
Ценовник
ФИТНЕС
Фитнес посета 500 ден.
Месечна карта 3.000 ден.
3 МЕСЕЧНА КАРТА (15% ПОПУСТ) 7.500 ден.
6 МЕСЕЧНА КАРТА (20% ПОПУСТ) 14.400 ден.
Off peak 2.000 ден.
Off peak - 3 месечна карта (15% попуст) 5.000 ден.
Off peak - 6 месечна карта (20% попуст) 9.600 ден.
Super Off peak 1.500 ден
СПА
Спа посета 600 ден.
Месечна карта 3.000 ден.

СПА (ДОПЛАТА)

3 месечна карта (15% попуст) - доплата на друга услуга 2.500 ден.
6 месечна карта (20% попуст) - доплата на друга услуга 4.500 ден.
ФИТНЕС + СПА
Месечна карта 4.000 ден.
3 месечна карта (15% попуст) 10.000 ден.
6 месечна карта (20% попуст) 19.000 ден.
Off peak 3.000 ден.
Off peak - 3 месечна карта (15% попуст) 7.500 ден.
Off peak - 6 месечна карта (20% попуст) 14.400 ден.
ФИТНЕС + СПА
+ 10 групни активности
Фитнес + СПА + 10 групни активности - 3 месечна карта (15% попуст) 12.750 ден.
Фитнес + СПА + 10 групни активности - 6 месечна карта (20% попуст) 24.000 ден.
персонален тренер
6 персонални тренинзи 3.900 ден.
12 персонални тренинзи 7.000 ден.
24 персонални тренинзи 13.000 ден.
10 персонални тренинзи + месечна карта фитнес 8.000 ден.
Групни активности Месечна карта
Една посета 250 ден.
10 посети 1.700 ден.
12 посети 2.000 ден.
20 посети 3.400 ден.
Родител + дете (10 посети по лице) 3.000 ден.
Групни активности 12 посети (off peak) 1.500 ден.
Масажи
Релакс масажа 25 минути 800 ден.
Релакс масажа 50 минути 1.200 ден.
Спортска масажа 25 минути 1.000 ден.
Спортска масажа 50 минути 1.500 ден.
Медицинска масажа 60 минути 1.400 ден.
Лимфна дренажа (целосна) 1.000 ден.
Лимфна дренажа (парцијална) 550 ден.

ПАКЕТИ

Релакс масажа 50 минути - Пакет 3 масажи (15% попуст) 3.000 ден.
Релакс масажа 50 минути - Пакет 5 масажи (20% попуст) 4.800 ден.
Релакс масажа 50 минути - Пакет 10 масажи (30% попуст) 8.400 ден.
Спортска масажа 50 минути - Пакет 3 масажи (15% попуст) 3.800 ден.
Спортска масажа 50 минути - Пакет 5 масажи (20% попуст) 6.000 ден.
Спортска масажа 50 минути - Пакет 10 масажи (30% попуст) 10.500 ден.
Медицинска масажа - Пакет 3 масажи (15% попуст) 3.500 ден.
Медицинска масажа - Пакет 5 масажи (20% попуст) 5.600 ден.
Медицинска масажа - Пакет 10 масажи (30% попуст) 9.800 ден
Антицелулитни масажи - Пакет 10 масажи (30% попуст) 5.000 ден.
Антицелулитни масажи со врапинг - Пакет 10 масажи (30% попуст) 6.000 ден.
Лимфна дренажа - Пакет 10 сесии 5.000 ден.
Мадеротерапијa
Парцијална 40 минути 600 ден.
Целосна 60 минути 1.000 ден.
Пакет од 10 парцијални 5.500 ден.
Пакет од 10 целосни 9.500 ден.
ваучери
Релакс масажа + 2 часа СПА 1.200 ден.
Спортска масажа + 2 часа СПА 1.500 ден.
Медицинска масажа + 2 часа СПА 1.400 ден.
10 Антицелулитни масажи 5.000 ден.