СПА (Доплата) – 3 месечна карта (15% попуст) – доплата на друга услуга

2,500 ден