fbpx

Кинезио тејпинг

Физиотерапевти:

Кинезио тејпинг е метода која е базирана на природно лекување на

телото. Техниката се состои од специјално дизајниран Kinezio tape фластер,

еластичен и водоотпорен кој се аплицира на точно одреден дел на телото.

При оваа апликација се намалува болката, се олеснува лимфната дренажа,

на начин така што ја подига кожата и го зголемува интро-клеточниот

простор и ја подобрува мускулната функција

Кинезио тејпинг = 600мкд

Кинезио тејпинг(дополна на масажа) = 400мкд