fbpx

Акупунктура

Физиотерапевти:

Акупунктурата  претставува древна кинеска традиционална метода за лекување со помош на игли кои се боцкаат на одредени точки по енергетските канали на телото, за воспоставување рамнотежа во телото, за регулирање на дисбалансот  кој е причинител за акутни и хронични заболувања на организмот. Акупунктурата исто така се користи и за сите физички и психички состојби и трауми, а се употребува и во третманите за подмладување

Цени
Акупунктура 600 ден
Aкупунктура (додаток на масажа) 400 ден
Пакет од 5 2500 ден.
Пакет од 10 5000 ден.