fbpx

Гимнастика за деца

 Понеделник/Вторник/Четврток  17ч. и 18ч.

Елементарната гимнастика е вовед во која се развиваат основните моторички способности и правилен раст и развој кај децата (еластичност, експлозивност, координација и брзина)